Gimnastyka korekcyjna na rok szkolny 2019/2020

Gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2019/2020 dla przedszkola w ZSP w Wysokiej

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą dla oddziałów przedszkolnych w ZSP na podstawie aktualnego - ważnego od marca 2019r. - zaświadczenia lekarskiego od ortopedy lub ortopedy traumatologa (zaświadczenia lekarskie od specjalisty z roku szkolnego 2018/2019 należy uaktualnić). Zaświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące wad postawy dziecka z zaleceniem uczęszczania na gimnastykę korekcyjną, datę wystawienia, pieczątkę i podpis lekarza oraz należy je dostarczyć do sekretariatu przedszkolnego do dnia 13.09.2019r. Po dostarczeniu przez rodzica takiego dokumentu w wyznaczonym terminie  oraz ustaleniu grupy i terminu spotkań przez nauczyciela prowadzącego, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, o czym rodzice zostaną poinformowani.